Aleksandravičius P. „Atviroji Visuomenė Henri Bergsono Supratimu: Jos politinės raiškos Ir Antropologinis Pagrindimas*“. Politologija, T. 99, nr. 3, 2020 m.gruodžio, p. 41-63, doi:10.15388/Polit.2020.99.2.