Likaitė D. „POLITIZUOTI(S) AR NE(SI)POLITIZUOTI? LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATVEJIS“. Politologija, T. 74, nr. 2, 2014 m.sausio, p. 96-122, doi:10.15388/Polit.2014.2.3636.