Matonytė I. „TARPTAUTINIS SEMINARAS ,POLITIKOS MOKSLŲ RAIDA RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE‘“. Politologija, T. 56, nr. 4, 2015 m.sausio, p. 187-9, doi:10.15388/Polit.2009.4.8397.