Šileikis E. „SOCIALINIŲ MOKSLŲ FORUMAS PAŠALIEČIO AKIMIS ARBA KO „TŪLAS TEISININKAS“ GALĖJO PASISEMTI IŠ ,NETEISININKŲ‘“. Politologija, T. 54, nr. 2, 2015 m.sausio, p. 158-71, doi:10.15388/Polit.2009.2.8416.