Norkus, Zenonas. „SPARČIOS SĖKMINGOS POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS IR JOS NESĖKMĖS ,DĖSNIAI‘: DAUGIAREIKŠMIŲ KINTAMŲJŲ KOKYBINĖ LYGINAMOJI ANALIZĖ“. Politologija 60, no. 4 (sausio 1, 2015): 3-52. žiūrėta gruodžio 5, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/8288.