Šileikis E. „SOCIALINIŲ MOKSLŲ FORUMAS PAŠALIEČIO AKIMIS ARBA KO „TŪLAS TEISININKAS“ GALĖJO PASISEMTI IŠ ,NETEISININKŲ‘“. Politologija 54, no. 2 (sausio 1, 2015): 158-171. žiūrėta liepos 31, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/8416.