1.
Lokė B. „ATSAKOMYBĖS GINTI“ PRINCIPO KONSTRAVIMAS TARPTAUTINIU IR NACIONALINIU LYGIU: JT IR JAV ATVEJAI. POL [Prieiga per internetą]. 2016 m.gegužės25 d. [žiūrėta 2021 m.birželio13 d.];81(1):111-32. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/10008