1.
Mackevičiūtė R. VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS GEROVĖS REŽIMŲ ORIENTACIJA Į AMŽIŲ: LENKIJOS IR VENGRIJOS ATVEJŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ. POL [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo28 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];82(2):117-72. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/10106