1.
Matonytė I, Morkevičius V, Lašas A, Jankauskaitė V. GRĖSMIŲ VISUOMENĖS GEROVEI SUVOKIMAS: SOCIALINIO OPTIMIZMO, SOCIALINIO IR INSTITUCINIO PASITIKĖJIMO BEI PASITIKĖJIMO SAVIMI ĮTAKA. POL [Prieiga per internetą]. 2017 m.gegužės12 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės11 d.];85(1):3-55. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/10669