1.
OUSMANOVA A. ANAPUS REPREZENTACIJOS: REVOLIUCIJA KAIP ŽODIS, VAIZDINYS IR ĮVYKIS. POL [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio29 d.];69(1):5-29. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/1155