1.
Grigonis G. Stasio Lozoraičio jaunesniojo demokratinės Lietuvos vizija. POL [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio8 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];89(1):90-105. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/11815