1.
Trilupaitytė S. Kultūrinio planavimo nesėkmės: valstybės šventė kaip politinių nesutarimų objektas. POL [Prieiga per internetą]. 2019 m.gegužės15 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];93(1):98-129. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/12777