1.
MACKONIS A. EKONOMINIŲ LAIMĖS RODIKLIŲ PAGRĮSTUMO IR PATIKIMUMO PROBLEMA. POL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio22 d.];65(1):93-112. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/1527