1.
Aleksandravičius P. Atviroji visuomenė Henri Bergsono supratimu: jos politinės raiškos ir antropologinis pagrindimas*. POL [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės25 d.];99(3):41-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/21389