1.
Šiaudvytienė E. ISTORIJOS DIMENSIJA NEOSCHOLASTINĖJE EUROPOS INTEGRACIJOS SAMPRATOJE. POL [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio26 d.];72(4):43-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/2558