1.
Likaitė D. POLITIZUOTI(S) AR NE(SI)POLITIZUOTI? LIETUVOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATVEJIS. POL [Prieiga per internetą]. 2014 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio21 d.];74(2):96-122. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/3636