1.
Norkus Z. SPARČIOS SĖKMINGOS POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS IR JOS NESĖKMĖS „DĖSNIAI“: DAUGIAREIKŠMIŲ KINTAMŲJŲ KOKYBINĖ LYGINAMOJI ANALIZĖ. POL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio16 d.];60(4):3-52. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/8288