1.
Laurinavičius Česlovas. ŽVILGSNIS IŠ RUSIJOS Į LIETUVOS POLITINĘ SISTEMĄ. POL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo24 d.];58(2):134-43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/8313