1.
Matonytė I. TARPTAUTINIS SEMINARAS „POLITIKOS MOKSLŲ RAIDA RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE“. POL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio25 d.];56(4):187-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/8397