1.
Laurinavičius Česlovas, Lopata R, Sirutavičius V. KRITINIS POŽIŪRIS Į LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKĄ: KAS PASIKEITĖ NUO AUGUSTINO VOLDEMARO LAIKŲ?. POL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio28 d.];54(2):91-122. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/8411