1.
Nekrašas E. KRITINIAI PAMĄSTYMAI APIE LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKĄ. POL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.liepos30 d.];54(2):123-42. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/8412