1.
Šileikis E. SOCIALINIŲ MOKSLŲ FORUMAS PAŠALIEČIO AKIMIS ARBA KO „TŪLAS TEISININKAS“ GALĖJO PASISEMTI IŠ „NETEISININKŲ“. POL [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio17 d.];54(2):158-71. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/8416