1.
NORKUS Z. KADA LIETUVOJE BUVO DAUGIAU DEMOKRATIJOS? PIRMOSIOS IR ANTROSIOS LIETUVOS RESPUBLIKŲ POLITINIŲ REŽIMŲ PALYGINIMAS. POL [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];67(3):3-60. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/politologija/article/view/911