Metodologiniai informacijos visuomenės studijų profiliai: vynas jaunas, vynmaišiai seni?
-
Marius Povilas Šaulauskas
Publikuota 2000-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.58.6805
PDF

Reikšminiai žodžiai

sociologija
metodologija
informacijos visuomenė
šiuolaikinės sociologinės teorijos
tarpdalykiškumas
daugiadalykiškumas
šiuolaikinės visuomenės studijos

Kaip cituoti

Šaulauskas M. P. (2000). Metodologiniai informacijos visuomenės studijų profiliai: vynas jaunas, vynmaišiai seni?. Problemos, 58, 15-22. https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.58.6805

Santrauka

Straipsnyje aptariami nūnai sparčiai besiformuojančio naujo studijų lauko – informacijos visuomenės studijų – metodologiniai pastоliai. Pasitelkus retrospektyvią žiūrą pateikiama dvejopa – de dicto ir de re –informacijos visuomenės teorijų tipologija. Tos teorijos, remiantis metodologine de dicto pamatinių metodologinių paradigmų, vartoj amų informacijos visuomenės teorijose, analize, yra paskirstomos į keturis pogrupius: konflikto (a Ia mode de Marx), funkcines (a Ia mode de Durkheim), supratimo (a Ia mode de Weber), ir eklektines (a Ia mode de Tilly) teorijas. Antra vertus, remiantis de re tyrimu, atskleidžiančiu pačios šiuolaikinės socialinės kaitos pobūdį, jos pareinamai nuo ekonominės arba socio-kultūrinės pakraipos-klasifikuojamos į kontinuacines (a Ia mode de Callinicos ir ,resp., Giddens) ir inovacines (a Ia mode de Machlup ir, resp., Castells) informacijos visuomenės teorijas. Parodoma, kad net ir pačios radikaliausios koncepcijos, teigiančios kokybiškai naujo „lnformacijos amžiaus“ pradžią, lieja seną vyną (t. y. metodologin į instrumentarijų, pritaikytą modernybės konceptualizacijai) į naujus vynmaišius (t. y. į iki šiol nematytą socialinę morfologiją, ex definitio reikalaujančią naujų metodologinių prielaidų ir principų). Pagrečiui aptariamos ir tolesnės naujųjų informacijo s visuomenės studijų perspektyvos.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.