[1]
Barevičiūtė J.K. 2007. STRAIPSNIS ATŠAUKTAS. Poistorė vietoj postmodernybės: J. Baudrillard’as. Problemos. 72, (saus. 2007), 224-233r. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2027.