[1]
Kalenda Česlovas 2007. Evoliucinės etikos tradicija nūdienos kontekste. Problemos. 72, (saus. 2007), 165-177. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2031.