[1]
Duoblienė L. 2007. VAIKO PIEŠIMAS J. DEWEY IR M. MERLEAU-PONTY FILOSOFIJOJE: RAIŠKOS PAMOKOS SUAUGUSIAJAM. Problemos. 71, (saus. 2007), 68-77. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2007. 2538.