[1]
Žukauskaitė A. 2022. Klaidinantis Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari knygos Kas yra filosofija? vertimas. Problemos. 101, (bal. 2022), 137-141. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.101.12.