[1]
Kirtiklis K. 2014. FilosofinÄ— propagandos analizÄ—. Problemos. 86, (saus. 2014), 183-187. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.3945.