[1]
Sodeika T. 2006. APIE IMMANUELIO KANTO „PRAGMATINĘ“ ANTROPOLOGIJĄ. Problemos. 70, (saus. 2006), 134-141. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2006. 4037.