[1]
Kaklauskas A. ir Pruskus V. 2005. INTERNETINÄ– PARAMA PRIIMANT DAUGIAKRITERIUS ETINIUS SPRENDIMUS. Problemos. 68, (saus. 2005), 109-127. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2005. 4070.