[1]
Kalenda Česlovas 1972. Moralės vaidmuo antikinėje visuomenėje. Problemos. 10, (rugs. 1972), 13-22. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5486.