[1]
Kalenda Česlovas 1978. Socialistinės revoliucijos tyrinėjimo aspektai. Problemos. 21, (rugs. 1978), 98-98. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6217.