[1]
Pavilionis R. 1978. Semiotiko žvilgsnis į kalbą (Pasikalbėjimas su prof. Algirdu Greimu). Problemos. 21, (rugs. 1978), 102-107. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.21.6219.