[1]
Gendrolis E. 1979. L. Morganas — ikiklasinės visuomenės mokslinio tyrinėjimo pradininkas. Problemos. 23, (rugs. 1979), 72-83. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1979.23.6248.