[1]
Pruskus V. 1982. Pažiūra į socializmą A. Maceinos ir P. Jako darbuose. Problemos. 28, (rugs. 1982), 22-32. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6325.