[1]
Kalenda Česlovas 1982. Dorovinės kultūros metodologiniai klausimai. Problemos. 28, (rugs. 1982), 124-127. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.28.6336.