[1]
Kalenda Česlovas 1984. Reikšmingas įnašas į neopozityvizmo kritinę analizę. Problemos. 32, (rugs. 1984), 138-139. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1984.32.6472.