[1]
Kalenda Česlovas 1985. Marksistinio dorovės tyrinėjimo teorinės sąlygos. Problemos. 33, (rugs. 1985), 5-14. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1985.33.6510.