[1]
Kalenda Česlovas 1998. Descartes’o ontologija ir gamtos valdymo idėja. Problemos. 52, (rugs. 1998), 26-32. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1998.52.6931.