[1]
Kalenda Česlovas 1997. Vertybių pagrindimas ekologinėje etikoje. Problemos. 51, (rugs. 1997), 81-91. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1997.51.6957.