[1]
LaskienÄ— S. 1995. JudÄ—jimo sampratos raidos rekonstrukcija. Problemos. 47, (rugs. 1995), 134-136. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7045.