[1]
Karakozova E. 1963. Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu. Problemos. 3, (rugs. 1963), 165-192. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1963.3.7279.