(1)
Mickevičius T. N. HEIDEGGERIO TECHNIKOS SAMPRATOS UŽUOMAZGOS ANKSTYVOSIOSE SENOVĖS GRAIKŲ INTERPRETACIJOSE. PRB 2016, 90, 57-63.