(1)
Kačerauskas T. Sudarytojo žodis. PRB 2008, 9-12.