(1)
Baranova J. Aklumo Fenomenas Ir Rankos Judesys. PRB 2008, 13-23.