(1)
Bujokas J. KONSTRUKTYVUSIS EMPIRIZMAS BE EPISTEMINÄ–S BENDRUOMENÄ–S. PRB 2017, 91, 17-29.