(1)
Čiurlionis J. KETURIŲ ELEMENTŲ METAFIZIŠKUMAS ARISTOTELIO FIZIKOJE. PRB 2017, 91, 115-127.