(1)
Molina L. Kaip Laisvas Apsisprendimas Dera Su malonės Dovanomis, dieviškuoju išankstiniu žinojimu Bei Numatymu, Lemtimi Ir Pasmerkimu (ištrauka). Vertimas Ir Komentarai Živilės Pabijutaitės. PRB 2018, 116-125.