(1)
Bartkienė A. BIOETIKOS METODOLOGINIO PAGRINDO PAIEŠKA (II): VIENAPRINCIPINĖ PRIEIGA. PRB 2012, 81, 58-66.